Amerika tarixinin əsas cəhətləri

Müəlliflər və tərtibatçılar:

Frənsis Uitni, Riçard Hofştadter, Vuud Qrey,

D. Stiven Endsli, Keyt U. Olsen, Natan Qlik, Alan Uinkler

 

ABŞ Məlumat Agentliyi,

İngiliscədən prof. Aslanov Vaqif tərcümə etmişdir

 

İçindəkilər

I-V FƏSİL: Erkən Amerika; Koloniya dövrü; İstiqlaliyyətə aparan yol; Milli hökumətin yaradılması; Qərbə doğru ekspansiya və bölgə fərqləri.

VI-IX FƏSİL: Yerli ziddiyyət; Yüksəliş və transformasiya; Narazılıq və islahat; Müharibə, çiçəklənmə və depressiya.

X-XIII FƏSİL: Yeni Kurs və Dünya Müharibəsi; Müharibədən sonrakı Amerika; Dəyişiklik onillikləri; 21-ci əsrə doğru.