“Demokratiya Haqqında”.

 

Robert. A.Dahl

 

 

İçindəkilər

 

I HİSSƏ. BAŞLANĞIC

2. Demokratiya harada və necə inkişaf edib? Qısa tarixi oçerk

3. İrəlidə nə gözləyir?

 

II HİSSƏ. İDEAL DEMOKRATİYA

4. Demokratiya nədir?

5. Demokratiya nə üçün lazımdır?

6. Siyasi hüquq bərabərliyi nə üçün lazımdır (I).  Anadangəlmə bərabərlik

7. Siyasi hüquq bərabərliyi nə üçün lazımdır (II)? Vətəndaşlıq səriştəsi

 

III HİSSƏ. REAL DEMOKRATİYA

8. İri sosium demokratiyası üçün hansı siyasi institutlar tələb olunur?

9. Variantlar I: Müxtəlif miqyaslı demokratiya

10. Variantlar II: Konstitusiyaların növləri

11. Variantlar III: Partiyalar və seçki sistemləri

 

IV HİSSƏ. ƏLVERİŞLİ VƏ ƏLVERİŞSİZ ŞƏRAİT VƏ ŞƏRTLƏR

12. Demokratiya üçün əlverişli olan əsas şərtlər

13. Nəyə görə bazar kapitalizmi demokratiya üçün sərfəlidir?

14. Nəyə görə bazar kapitalizmi demokratiya üçün ziyanlıdır?

15. Səyahət davam edir.

 

ƏLAVƏ A. B. C.