Qədim Yunan Fəlsəfəsi Antologiyası

Redaktorlar: Ə.S.Abasov, N.A.İmanov, Bakı, 2002