Bələdiyyələr haqqında

(nəzəriyyələr, təcrübələr, sənədlər toplusu)

 

Layihənin Direktoru: Ş. Xuduoğlu, 

Redaktor: F. Ağazadə

Tərcüməçilər: N. Səfərov, İ.Tahirov

Qanun nəşriyyatı, Bakı -1999

 

 

Kitabda Yerli özünüidarəetmə üzrə beynəlxalq təcrübə, 

Azərbaycanda Yerli özünüidarənin problemləri və perspektivləri, 

Yerli özünüidarəyə dair normativ sənədlər toplanmışdır.

 

 

Mündəricat

__________________________________________________________________

All Materials From This Site Can Be Used Only For Educational Purposes. FAR CENTRE, 2003, Baku, Azerbaijan, All Rights Reserved.