Demokratiya Evini Tikənlər 

Demokratiya Evini İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi - FAR CENTRE - tikib.

Proyektin koordinatoru:.….........................................Hikmət Hacızadə (FAR CENTRE-in Vise Prezidenti).

Web Ustası:………….……....................................Vahid Qasımov ("Sahil" ÝAM)

Web Dezayn və Operator:…....................................Adnan Hacızadə (Qafqaz Universitetinin Tələbəsi)

Vitrtual Nəşr:..……………......................................Nərminə Qasımova (FAR CENTRE-in, Əməkdaşı)

 

FAR CENTRE Haqqında Qısa Məlumat

FAR CENTRE Müstəqil, Qeyri Hökumət İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzidir, o 1994 ildə yaradılıb.

 

Təsisçilər

Rəhmətlik Nəcəf Nəcəfov, “Azadlıq” Qəzetinin İlk Redaktoru; 

Mehman Əliyev, TURAN Agentliyinin Direktoru; 

Sabit Bağırov, Dövlət Neft Şirkətinin Keçmiş Rəhbəri (FAR CENTRE-in Prezidenti); 

Hikmət Hacızadə, Azərbaycanın Rusiyadakı Keçmiş Səfiri (FAR CENTRE-nin Vise Prezidenti)

 

Fəaliyyət Sahələri:  

FAR CENTRE iqtisadi və siyasi təhlil, sosioloji araşdırmalar, keçid dövrü problemləri, insan haqqları və demokratiya tədrisi sahələrində çalışır. FAR CENTRE fəaliyyəti zamanı Freedom House, EurAsia, ISAR, CIPE (Chamber of Commerce), OSI-Azerbaijan, USIS, World Bank ilə Birgə Layihələr Həyata Keçirib.

 

Ünvan: 

FAR CENTRE, Azərbaycan, 370000 Bakı, Rəşid Behbudov 3, Musiqi Məktəbi, 4-cü mərtəbə, 

Telefon: (99412)930951, (99412)931438, 

E-mail: far@monitor.baku.az 

 

 

 

THE  DEMOCRACY  HOUSE 

WAS  CONSTRUCTED BY THE FAR CENTRE , BAKU, AZERBAIJAN

Co-ordinator of the Project:…….................................Hikmet Hadjy-zadeh (Vice President, FAR CENTRE)

Web Master:……………………...............................Vahid Gassimov ("Sahil" ÝRC);

Web Design and Operator………...............................Adnan Hadjy-zadeh (Undergraduate Student, Qafqaz University);

Virtual Publisher………………...................................Narmina Qassimova (Assistant, FAR CENTRE)

 

BACKGROUND OF THE FAR CENTRE

The FAR CENTRE is a Non-Governmental research centre which is carrying out  the economic and political research on Transition To Democracy, Promoting the NGO’s  and Spreading the knowledge on the Rule of Law.  FAR CENTRE’s stuff also conducted joint researches by the grants from Freedom House, EurAsia, ISAR, CIPE (Chamber of Commerce), USIS, World Bank. 

 

FAR CENTRE was founded in 1994

 

FOUNDERS: 

Najaf Najafov, Rest in Peace 

Mehman Aliyev, Executive Director,  Turan News Agency

Sabit Bagirov, President FAR CENTRE 

Hikmet Hadjy-zadeh, Vise President FAR CENTRE

 

ADDRESS:  

FAR CENTRE, Music School, 4 floor, R.Behbudov Str.3, Baku, 370 000 Azerbaijan, 

Phone: 930951; 930964; Fax: 93-14-38; 

E-mail: far@monitor.baku.az

 

 

 

 

 

Add Me!