N.N. Davletşina, B.B. Kimlika, R.C. Klark, D.U. Rey.

Demokratiya: Dövlət və Cəmiyyət

  

I- III Fəsil

Demokratiya nədir?

Cəmiyyət və demokratik dəyərlər.

Demokratik cəmiyyətdə insan haqqları.

 

IV-VI Fəsil

Dövlət və siyasi hakimiyyət

Seçkilər demokratiyanın həyata keçirilməsinin mühüm mexanizmidir

Feodalizm və dövlət quruculuğunun başqa formaları

  

VII-IX Fəsil

Siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlar.

Mədəniyyət və demokratiya

Terminlər lüğəti  

 

__________________________________________________________________

All Materials From This Site Can Be Used Only For Educational Purposes. FAR CENTRE, 2002, Baku, Azerbaijan, All Rights Reserved.