Print Version   Download Zip File

"Demokratiya: Gediləsi Uzun bir Yol"
Demokratiya və Antidemokratiya
Antologiyası (e.ə.430 - b.e.1998)
Hikmət A.Hacızadə, FAR CENTRE,
Bakı, 2001

 


HİKMƏT  HACIZADƏ

İNSAN HÜQUQLARI
Bəşəriyyətin başlıca ideyası
(1998)

İçindəkilər

  Ön söz
  İnsan hüquqları nə deməkdir?
  İnsan hüquqları ideyasının antik və dini kökləri
  Orta əsrlər
  18-ci əsr: böyük demokratik inqilablar
  19-cu əsr: insan  hüquqlarına hücum.  İnsan, ya dövlət?
  "İlahi qanun" yerini "insani qanun"a verir
  İnsan hüquqları və beynəlxalq hüquq
  İnsan hüquqlarına beynəlxalq nəzarət mexanizmləri
  ABŞ-ın xarici siyasətində insan hüquqları məsələsi
  Son söz


ƏSƏRİN TAM MƏTNİNİ ZİP FAYLINDAN OXUYA BİLƏRSİNİZ

  

"Demokratiya: Gediləsi Uzun bir Yol"
Demokratiya və Antidemokratiya
Antologiyası (e.ə.430 - b.e.1998)
Hikmət A.Hacızadə, FAR CENTRE,
Bakı, 2001


1 -

All Materials From This Site Can Be Used Only For Educational Purposes
All Rights Reserved � FAR CENTRE-2002, Baku-Azerbaijan