Print Version   Download Zip File

HAMLET Vilyam Şekspir

(THE TRAGEDY OF HAMLET, PRINCE OF DENMARK (1601), by William Shakespeare

Tərcümə edəni: Tələt Əyyubov (ilk dəfə “Azərbaycan” jurnalı N-12, 1957 dərc olunmuşdur)

İŞTİRAK EDƏNLƏR

Klavdi — Danimarka kralı,

Hamlet — keçmiş kralın oğlu, indikinin qardaşı oğlu.

Poloni — kral sarayının müşaviri.

Horatsio — Hamletin dostu, Laert — Poloninin oğlu.

Voltimand; Korneli; Rozenkrants; Qildenstern; Ozrik; zаdəgаn; keşiş (saray adamları)

Marsel; Bernardo (zabit) Fransisko (əsgər)

Reynaldo—Poloninin xidmətçisi, Aktyorlar.

İki məzarçı

Fortinbras (Norveç prinsi)

Kapitan

İngilis səfirləri.

Gertruda (Danimarka kraliçası, Hamletin anası)

Ofelia (Poloninin qızı)

Lordlar, ledilər, zabitlər, əsgərlər, dənizçilər, əyanlar, çaparlar.

Hamletin atasının kölgəsi.

Hadisə Elsinor qəsrində baş verir.

TAM METNİ OXUMAQ ÜCÜN YUXARIDAKI YAŞİL DÜYMESİNİ BASIN

HAMLET Vilyam Şekspir


1 -

All Materials From This Site Can Be Used Only For Educational Purposes
All Rights Reserved � FAR CENTRE-2002, Baku-Azerbaijan