Print Version   Download Zip File

İCTİMAİ MARAQLARIN MÜDAFİƏSİ VƏ AZƏRBAYCAN TƏCRÜBƏSİ (Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasi, BAKI – 2006) Layihənin rəhbəri: Ənnağı Hacıbəyli; Redaktor: Aqil Abbasov. Tərtibçilər: Ənnağı Hacıbəyli (2-5-ci fəsillər); Cahangir Mahmudov (6-7-ci fəsillər); Yavər Şahbazov (1-ci fəsil, əlavələr)

İçindəkilər Giriş: problemin tarixi və inkişafı

I Fəsil. İctimai maraqların müdafiəsi anlayışı § 1. İctimai maraqlar nədir? § 2. İctimai maraqların müdafiəsi üsulları § 3. Demokratiya, vətəndaşlıq, siyasət və hakimiyyət

II Fəsil. İctimai mənafelər üçün monitorinq: səmərəli təhqiqat və sənədləşdirmə prinsipləri § 1. Monitorinq nədir? § 2. Təhqiqatın və sənədləşmənin mənası nədir? § 3. Monitorinqin aparılması barədə ilkin qeydlər § 4. Monitorinq layihəsinin hazırlanması § 5. Təhqiqatın aparılması § 6. Nəticələrin qiymətləndirilməsi § 7. Nəticələrin təqdim edilməsi

III Fəsil. İctimai maraqların müdafiəsi kampaniyaları § 1. İctimai maraqların müdafiəsi kampaniyalarının hazırlanması § 2. İctimai maraqların müdafiəsi kampaniyalarının strategiyalarının hazırlanması § 3. Koalisiyaların qurulması § 4. Beynəlxalq kampaniyalar § 5. Kampaniyaların aparılması

TAM METNİ OXUMAQ ÜCÜN YUXARIDAKI YAŞIL DÜYMƏNİ BASIN

İCTİMAİ MARAQLARIN MÜDAFİƏSİ VƏ AZƏRBAYCAN TƏCRÜBƏSİ (Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasi, BAKI – 2006) Layihənin rəhbəri: Ənnağı Hacıbəyli; Redaktor: Aqil Abbasov. Tərtibçilər: Ənnağı Hacıbəyli (2-5-ci fəsillər); Cahangir Mahmudov (6-7-ci fəsillər); Yavər Şahbazov (1-ci fəsil, əlavələr)


1 -

All Materials From This Site Can Be Used Only For Educational Purposes
All Rights Reserved � FAR CENTRE-2002, Baku-Azerbaijan