Qubad İbad oğlu (Bayramov)

Özəlləşdirmə:

Dünya Təcrübəsi və Azərbaycanın Timsalında

Özəlləşdirmənin Nəzəri-Metodoloji Problemləri və  Retrospektiv İqtisadi  Təhlil

 

 

Bakı - "Elm və həyat" nəşriyyatı-2001

www.ekspert.go.to

Elmi redaktor: professoru, i.e.d. R.B.ƏLİYEV

 

* * *

İçindəkilər